Päivitetty viimeksi 31. tammikuuta 2024

Soveltamisala

Huomioi, että tämä sivu sekä sen käytännöt, toimenpiteet ja tiedot on tarkoitettu käyttäjille vain Euroopan unionissa (”EU”). Ne koskevat Indeedin toimintaa vain EU:ssa eivätkä koske käyttäjiä muualla maailmassa. 

Tietoja palvelujemme kuukausittain aktiivisista vastaanottajista EU:ssa 

Tietoja koskeva väite: Indeed Ireland Operations Limitedin palveluilla on Euroopan unionin alueella keskimäärin noin 40,5 miljoonaa aktiivista vastaanottajaa kuukaudessa

Lähde: Indeedin sisäiset tiedot, heinäkuu–joulukuu 2023

Raportointimenetelmä 

Laskimme Indeed Ireland Operations Limitedin palvelujen aktiivisten vastaanottajien likimääräisen kuukausikeskiarvon Euroopan unionin alueella suodattamalla yksittäisten kävijöiden määrästä Euroopan unionin alueella pois kaksoiskappaleet eli käyttäjät, jotka olivat kirjautuneet useilla eri laitteilla. Tässä yhteydessä ”Indeed Ireland Operations Limitedin palvelut” tarkoittaa Indeed-, SimplyHired- ja Gigajob-sivustoja. Se ei sisällä Indeedistä lähetettyjen työpaikkailmoitusten julkaisijoita tai muita sivustoja, jotka hyödyntävät API-rajapintojamme työpaikkailmoitusten näyttämiseen omille käyttäjilleen. Keskiarvon laskemiseen käytettiin kuuden kuukauden yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa 1. heinäkuuta 2023 ja 31. joulukuuta 2023 väliseltä ajalta.

Kaupallinen viestintä

Kaupallinen viestintä on kiellettyä sivustollamme Indeedin palveluehtojen mukaisesti. Jos haluat ilmoittaa, että Indeedille toimittamasi sisältö on kaupallista viestintää tai sisältää sitä, voit tehdä sen täällä. Kaupalliseksi viestinnäksi ilmoittamasi sisältö voidaan poistaa sivustoltamme ilman erillistä ilmoitusta. 

Avoimuusraportti

Indeed tekee säännöllisesti avoimuusraportteja. Niissä kerromme toimista, joilla suojaamme yhteisöämme, tavastamme vastata jäsentietoihin liittyviin kyselyihin sekä moderointitoimistamme. 

Indeed julkaisee helmikuuhun 2025 mennessä ensimmäisen avoimuusraporttinsa, jossa käsitellään digipalvelusäädöstä (”DSA”). Voit tarkistaa kattavat tiedot Indeedin sitoutumisesta avoimuuteen uusimmasta kaikkia koskettavasta avoimuusraportistamme.

Laittomaan sisältöön liittyvä ilmoitus- ja toimintamekanismi

Käyttäjät voivat ilmoittaa laittomaksi epäilemästään sisällöstä Indeedille verkkoturvallisuuden ilmoitusportaalissa täällä.  Indeedin moderaattorit tutkivat kaikki ilmoitukset perusteellisesti ja ilmoittavat sisällöstä ilmoittaneelle käyttäjälle sitä koskevan Indeedin päätöksen. Lisäksi sisällöstä ilmoittaneilla käyttäjillä on oikeus valittaa Indeedin päätöksestä. 

Valitusten käsittelymekanismit

Jos käyttäjä ei hyväksy Indeedin päätöstä laittomaksi epäillystä sisällöstä, josta on ilmoitettu verkkoturvallisuuden ilmoitusportaalissa, tai Indeedin päätöstä, joka rajoittaa sisältöä, poistaa sen tai estää pääsyn siihen taikka keskeyttää tai lopettaa palvelun taikka keskeyttää tai lopettaa tilin, hän voi tehdä valituksen. Kuuden kuukauden jakso alkaa päivänä, jona käyttäjälle ilmoitetaan päätöksestä. Käyttäjien on ilmoitettava valituslomakkeessaan seuraavat tiedot: sähköpostiosoite, viitenumero ja valituksen syyt, kuten syy, jonka vuoksi käyttäjä on eri mieltä Indeedin päätöksestä. 

Riitojen ratkaiseminen tuomioistuimen ulkopuolella

Tuomioistuimen ulkopuoliset riidanratkaisuelimet, jotka kuvataan digipalvelusäädöksen 21 artiklassa, ovat riippumattomia elimiä, joilla on oikeus tutkia niille ilmoitettuja ongelmia. Digipalvelusäädös edellyttää, että jokainen jäsenvaltio perustaa tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisuelimen. 

Tämän sivun viimeisimpänä julkaisuajankohtana tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä ei ole perustettu. 

Sisällön moderointimekanismit

Indeedin Trust & Safety -tiimi pyrkii suojaamaan työnhakijoita ja työnantajia huijauksilta ja laaturikkomuksilta automaattisilla ja manuaalisilla järjestelmillä, jotka tunnistavat ja poistavat vilpilliset tilit ja käyttäjien luomat sisällöt, jotka eivät ole Indeedin käytäntöjen ja palveluehtojen mukaisia. Indeed määrittelee petoksiksi tilit tai työpaikkailmoitukset, jotka kohdistavat haitallista tai lainvastaista toimintaa työnhakijoihin tai työnantajiin.  Tiedot kaikista Indeedin käytännöistä ovat täällä

Indeed ottaa käyttöön sääntöjä, joilla mahdollisesti riskialttiit tilit merkitään moderaattoriemme tarkastettaviksi. Lisäksi Trust & Safety -tiimimme käyttää eri työkaluja ja asiantuntemustaan ennakoivasti tunnistaakseen manuaalisesti kaikki tilit, jotka ovat saattaneet jäädä tunnistamatta automaattiselta järjestelmältä. 

Lisäksi käyttäjät voivat ilmoittaa ennakoivasti mahdollisesti vilpillisistä tileistä ja muusta käyttäjien luomasta sisällöstä alustalla, esimerkiksi työpaikkailmoituksista, yrityssivujen sisällöstä ja viesteistä.  Koulutetut moderaattorit tarkistavat nämä ilmoitukset.

Indeed toimii työnhakijoiden parhaaksi myös pyrkimällä varmistamaan, että sivustollamme julkaistut työpaikat ovat mahdollisimman laadukkaita. Näkyvyyden varmistamiseksi ilmoituksissa on tarjottava avoimia työpaikkoja (ei koulutusmahdollisuuksia, vanhentuneita työpaikkoja jne.), annettava yksityiskohtainen ja tarkka kuvaus roolista sekä vältettävä mautonta tai laitonta sisältöä. Lisäksi ilmoitusten on täytettävä muut tässä esitetyt kriteerit.

Aivan kuten vilpillisten tilienkin suhteen, Indeedillä on käytössä tunnistimia, jotka merkitsevät manuaalisesti moderoitaviksi automaattisesti sellaiset julkaisut, jotka eivät välttämättä ole käytäntöjemme ja standardiemme mukaisia. Jos ilmoitus voidaan korjata, annamme työnantajalle palautetta ja ohjaamme hänet työnantajan tukikeskukseen, josta saa apua ilmoituksen korjaamiseen. Lisäksi käyttäjät voivat tehdä ilmoituksen ongelmallisiksi katsomistaan tehtävistä työpaikkailmoituksen alaosassa olevan Tee ilmoitus työpaikasta -linkin kautta. Käytämme näitä raportteja parantaaksemme jatkuvasti käytäntöjemme valvontaa ja täytäntöönpanoa.

Indeedin moderointitiimiin kuuluu yli 1 000 ulkoista kumppania ja yli 120 kokenutta Trust & Safety -ammattilaista.  Moderaattorimme 12 maassa tukevat niin asiakkaita kuin työnhakijoita 27 kielellä ja 186 työnkulussa Indeedin järjestelmissä.  Nämä analyytikot ja kumppanit saavat perusteellista ja erikoistunutta koulutusta niin ennen työn aloittamista kuin jatkuvasti työn aikana järjestelmiemme eheyden varmistamiseksi ja käyttäjiemme suojaamiseksi rekrytoinnin joka vaiheessa. 

Ota yhteyttä 

Käyttäjät 

Indeed on määrittänyt yhteydenottotavan erikseen työnantaja- ja työnhakijakäyttäjille. Jos olet työnhakija, ota yhteys työnhakijoiden tukikeskukseen. Työnantajat voivat ottaa meihin yhteyttä työnantajien tukikeskuksen kautta

Jos olet EU:ssa asuva käyttäjä ja haluat ilmoittaa laittomaksi epäilemästäsi sisällöstä, tee ilmoitus verkkoturvallisuuden ilmoitusportaalissa

Lainvalvonta 

Lainvalvonta- ja hallintoviranomaiset, jotka haluavat lähettää määräyksen ryhtyä toimiin laittoman sisällön vuoksi digipalvelusäädöksen 9 artiklan mukaisesti, voivat ottaa meihin yhteyttä lainvalvonnan pyyntöportaalin kautta. Varmista, että kaikki pyynnöt ovat digipalvelusäädöksen 9 artiklan 2 kohdan mukaisia.

Lainvalvonta- ja hallintoviranomaiset, jotka haluavat lähettää määräyksen antaa tietoja digipalvelusäädöksen 10 artiklan mukaisesti, voivat ottaa meihin yhteyttä lainvalvonnan pyyntöportaalin kautta. Varmista, että kaikki pyynnöt ovat digipalvelusäädöksen 10 artiklan 2 kohdan mukaisia. 

Lisätietoja ja ohjeet käyttäjätietopyynnön lähettämisestä on Indeedin viranomaistietopyyntöjen oppaassa. Vastaamme käyttäjätietoja koskeviin pyyntöihin saatuamme pätevän ja soveltamisalaan liittyvän oikeudellisen pyynnön.

Kun olet tarkistanut tiedot ja olet valmis lähettämään pyyntösi, ota meihin yhteys lainvalvonnan pyyntöportaalin kautta ja toimita kaikki olennaiset asiakirjat. Pyyntösi lähetetään Indeedin lainvalvontatiimin tarkastettavaksi. 

Euroopan komissio 

DSA-POC-Authorities@indeed.zendesk.com on ainut yhteydenottotapa suoraan viestintään Euroopan komission, jäsenvaltioiden viranomaisten ja Euroopan digipalveluhallinnon kanssa  

Suosittelemme käyttökieleksi englantia käytettäessä tätä yhteydenottotapaa. Ilmoita koko nimesi ja sen EU:ssa sijaitsevan viranomaisen nimi, jonka puolesta otat yhteyttä Indeediin. Viestin lähettämiseen käyttämäsi sähköpostiosoitteen on liityttävä asianmukaiseen EU:ssa sijaitsevaan viranomaiseen. 
Tämä yhteydenottotapa on varattu yhteydenottoon edellä mainittuihin viranomaisiin, ja Indeed ei vastaa muihin tällä yhteydenottotavalla lähetettyihin sähköpostiviesteihin.